Adatex zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do przeniesienia na rynek główny GPW

Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) – Adatex podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu przygotowania do przeniesienia notowań jej akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

“W związku z wydaniem w dniu 1 grudnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej z Adatex sp. z o.o. jako spółką przejmowaną (w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Adatex sp. z o.o. w zamian za nowo emitowane akcje serii G), zarząd spółki uważa, że zachodzi potrzeba podjęcia dalszych działań zmierzających do zapewnienia stałego rozwoju spółki. Posiadany przez spółkę potencjał oraz aktualnie duży bank ziemi udowadnia, że znajduje się ona w odpowiednim momencie do przejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zdaniem zarządu, stworzy to szersze perspektywy dalszego jej rozwoju oraz realizacji kolejnych dużych projektów deweloperskich” – czytamy w komunikacie.

W konsekwencji podjętej decyzji, zarząd zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie, w którego porządku obrad znajdować się będzie punkt dotyczący wyrażenia zgody na przeniesienie notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany, zapowiedziano także.

Adatex S.A. działa na rynku od 2009 roku. Koncentruje się na wysokiej jakości projektach deweloperskich, takich jak wielomieszkaniowe zespoły apartamentowe oraz obiekty biurowo-usługowe.

(ISBnews)