Monika Czokajło, BGK: Bank ma cele ESG wpisane w misję, edukujemy naszych klientów

https://www.youtube.com/v/AnShxkurgOs?version=3