NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 6,8% r/r do 156,69 mld euro w listopadzie

Warszawa, 07.12.2022 (ISBnews) – Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 156,69 mld euro w listopadzie 2022 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 6,8% r/r (i o 2,8% w ujęciu miesięcznym).

“NBP opublikował 7 grudnia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec listopada 2022 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 156,7 mld euro i był wyższy o 4,2 mld euro niż na koniec października 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 10,6 mld USD i osiągnął poziom 162,3 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 731,49 mld zł (wobec 718,01 mld zł miesiąc wcześniej i 687,14 mld zł rok wcześniej).

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 72%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

(ISBnews)