Biedronka będzie zasilana fotowoltaiką

Biedronka podpisała 15-letnią umowę ze szwajcarską firmą GoldenPeaks Capital, która pozwoli Biedronce zapewnić dostęp do odnawialnych źródeł energii oraz wzmocni realizację celów redukcji emisji, jednocześnie optymalizując koszty energii. Sklepy i centra dystrybucyjne sieci będą dzięki umowie korzystały z czystych, ekologicznych źródeł zasilania prądem.

Sieć Biedronka informuje, że PPA (Power Purchase Agreement) to 15-letnia umowa sprzedaży energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Polsce. Farmy wyprodukują 78 GWh rocznie, które zabezpieczą częściowo potrzeby energetyczne sklepów oraz centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Taki wolumen (78 GWh) może zasilić prawie 40 tys. gospodarstw domowych rocznie. Łączna moc zainstalowanych farm fotowoltaicznych, które od 2023 r. będą produkowały zieloną energię dla Biedronek to 72 MWp.

Biedronka podaje, że dzięki umowie zielona energia zasili potrzeby własne sklepów oraz centrów dystrybucyjnych, w tym m. in.: oświetlenie, meble chłodnicze, klimatyzację, czy wypiek pieczywa.

Instalacje fotowoltaiczne będą też w sklepach Biedronki

Dodatkowo w czerwcu br. Biedronka podpisała umowę z firmą Grow Energy, na podstawie której do końca 2025 r. 2 tys. sklepów sieci zostanie wyposażone w efektywne instalacje fotowoltaiczne. Dzięki tej inwestycji sieć ograniczy wykorzystanie energii ze źródeł konwencjonalnych. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zużycie „czarnej energii” w sieci Biedronka spadnie o ok. 15% rocznie dla każdego sklepu objętego projektem. Umowa z firmą Grow Energy została podpisana na okres 15 lat. W tym czasie będzie ona odpowiedzialna za zarządzanie instalacjami oraz ich serwis.

Obie umowy to elementy strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka oraz kolejne kroki na drodze Biedronki do kompleksowej dbałości o zapewnienie jak najbardziej racjonalnego miksu energetycznego zasilającego sklepy i centra dystrybucyjne sieci.

W listopadzie sieć rozpoczęła akcję „Dobra energia – oszczędzanie mamy w planie”. W jej ramach w sklepach sieci optymalizowane są właśnie narzędzia i metody odpowiedzialnego zużywania energii. Szczegółowe zalecenia oraz standardy efektywnego wykorzystania energii w Biedronce zakładają, że oświetlenie w sklepach sieci działa w godzinach pracy, w czasie towarowania jest przygaszane, a oświetlenie parkingów i logotypów zewnętrznych działa tylko po zmroku. Oświetlenie jest wyłączone poza godzinami pracy sklepu i towarowania. Kierownicy placówek otrzymali zalecenie wyłączania oświetlenia w biurach, stołówkach, toaletach i sanitariatach, gdy nie są używane. Systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania działają w godzinach pracy sklepów w oparciu o ustalone parametry grzania i chłodzenia. Drzwi regałów chłodniczych i mroźni pozostają zamknięte, gdy nie są używane.