Bank Pekao zwiększa finansowanie dla PP „Porty Lotnicze”

Bank Pekao i zarządzające polskimi lotniskami Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) podpisały aneks do Programu Emisji Obligacji. Nowa umowa zakłada zwiększenie finansowania do kwoty 400 mln zł i wydłużenie Programu do końca 2024 r.

Bank Pekao w tej transakcji pełni rolę Organizatora Programu Emisji Obligacji, Agenta Zabezpieczeń, Agenta Kalkulacyjnego, Agenta Emisji oraz Agenta Płatniczego.

Obecna umowa to kontynuacja programu z 2015 r., opiewającego na kwotę 600 mln zł, z którego środki trafiły na finansowanie rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina
w Warszawie.

– Bank Pekao należy do zdecydowanych liderów w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych i strategicznych przedsiębiorstw. Z PPL współpracujemy od 1999 r., czego owocem było m.in. finansowanie rozbudowy ośmiu regionalnych portów lotniczych. Cieszę się, że to nasze unikalne doświadczenie przekłada się na partnerstwo przy kolejnym projekcie – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Bank Pekao współpracuje z PPL od ponad 20 lat. W ubiegłych latach współuczestniczył w finansowaniu rozbudowy lub modernizacji ośmiu lotnisk: w Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Modlinie, Łodzi, we Wrocławiu, Poznaniu i Szymanach na Mazurach. Aktualne zaangażowanie Banku Pekao w inwestycje na lotniskach przekracza 1 mld zł, a łączna kwota finansowania projektów lotniczych w ciągu ostatnich 12 lat jest powyżej 2,5 mld zł.