BGK sprzedał obligacje za 809,75 mln zł, przy popycie 1,23 mld zł

Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 6-letnie obligacje serii FPC0328 o wartości nominalnej 350 mln zł, 9-letnie serii FPC0631 o wartości nominalnej 143,75 mln zł, 11-letnie serii FPC0733 o wartości nominalnej 31 mln zł oraz 18-letnie serii FPC1140 o wartości nominalnej 285 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 250 mln zł, podał bank. Łączna wartość nominalna sprzedanych papierów wyniosła 809,75 mln zł.

Popyt na obligacje wyniósł łącznie 1 225,897 mln zł.

Jednocześnie BGK planuje sprzedaż dodatkową.

Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

(ISBnews)