ESG – jak to robią w Żabce?

neon sklepu żabka

Raport Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie” Grupy Żabka za 2021 r. został nagrodzony prestiżową Hallbars Awards 2022, jako jeden z pięciu najlepszych dokumentów w regionie Europy Środkowej. W konkursie dla najlepszych na świecie raportów zrównoważonego rozwoju wzięło udział ponad 1500 tego typu publikacji z 94 krajów

Best in the World Hallbars Awards 2022 to konkurs, w którym oceniane są raporty zrównoważonego rozwoju. W plebiscycie wzięło udział ponad 1500 raportów i w tym roku szczególny nacisk położono na sektor żywności i napojów. Do grona najlepszych na świecie wybrano 294 zgłoszenia z 51 krajów. Raporty były sprawdzane pod kątem ich treści, czytelności i jakości produkcji.

– W Grupie Żabka nie tylko odpowiedzialnie planujemy rozwój całej naszej organizacji, ale naszym celem jest również ułatwianie milionom klientów dokonywania takich wyborów, by były wygodne i odpowiedzialne. W ten sposób wspólnie dokonujemy zmian mających pozytywny wpływ na nasze otoczenie biznesowe oraz środowisko naturalne. Według ratingu EcoVadis jesteśmy w gronie 1% firm na świecie najlepiej integrujących czynniki ESG ze swoją strategią i działaniami operacyjnymi – mówi Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to czwarty już Raport Odpowiedzialności przygotowany przez Grupę Żabka. Informacje, które można znaleźć na blisko 100 stronach prezentują podsumowanie wybranych działań realizowanych przez Grupę Żabka w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021 r.

„Ujawniamy informacje niefinansowe i finansowe w sposób przejrzysty i wiarygodny. Transparentnie rozliczamy się z efektów podejmowanych działań oraz stopnia realizacji zobowiązań wynikających ze Strategii Odpowiedzialności. Zgodnie z jej założeniami publikujemy dane oraz praktyki zarządcze istotne dla wielu grup naszych interesariuszy” – pisze Grupa Żabka w raporcie.

Można w nim również przeczytać o wpływie Grupy Żabka na polską gospodarkę (między innymi zatrudnienie, wynagrodzenia czy płacone przez Grupę podatki) oraz jak realizowany jest w Grupie ład korporacyjny w obszarze ESG.

Szczegółowe działania zostały rozpisane w ramach 4 filarów:

  • Zrównoważony styl życia (dobre żywienie, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, usługi ułatwiające zrównoważony styl życia),
  • Pozytywny wpływ na otoczenie (budowanie partnerstw na rzecz pozytywnej zmiany, aktywizacja społeczności),
  • Odpowiedzialna organizacja (różnorodność i włączająca kultura organizacyjna, ład korporacyjny i odpowiedzialne zarządzanie),
  • Zielona planeta (ślad węglowy, cyrkularność).

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” został przygotowany zgodnie ze standardem raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Dodatkowo zostały w nim ujęte informacje dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact, zgodnie z wytycznymi Communication on Progress (CoP), rekomendacje zawarte w publikacji Światowego Forum Ekonomicznego – Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation oraz informacje o wkładzie organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Raport został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.