Moonlit ma umowy pożyczki z akcjonariuszami na kwotę 194,5 tys. zł

Warszawa, 21.11.2022 (ISBnews) – Moonlit zawarł z akcjonariuszami umowy pożyczki na łączną kwotę 194,5 tys. zł, podała spółka. Akcjonariusze zdecydowali się wesprzeć spółkę w realizacji czynności naprawczych, wybierając takie działanie jako najszybszy sposób udzielenia spółce finansowania pomostowego.

“W celu nieobciążania spółki koniecznością zwrotu kwot pożyczek w umowach pożyczek zawarto zapisy zobowiązujące spółkę do dołożenia wszelkich starań, aby do dnia 31 grudnia 2022 r. doszło do przeprowadzenia emisji akcji spółki w trybie subskrypcji prywatnej […], a akcjonariuszy do objęcia akcji w ramach takiej emisji prywatnej, za cenę nie wyższą niż 0,5 zł za każdą akcję. W wypadku przeprowadzenia emisji należność wynikająca z umowy pożyczki zostanie potrącona z kwoty należną do zapłaty za akcje” – czytamy w komunikacie.

Ponadto kilku innych akcjonariuszy zadeklarowało wsparcie spółki poprzez objęcie akcji w ramach emisji. Kwoty uzyskane w ten sposób, wraz z pracami zleconymi, pozwolą na zabezpieczenie płynności spółki w najbliższych miesiącach i umożliwienie wprowadzenia dalszych działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji spółki i zapewnienie jej rozwoju w dłuższym terminie. Spółka w tym czasie planuje kontynuować działania naprawcze, pozyskać nowe zlecenia i/lub zdobyć finansowanie na wykonanie nowego projektu, wskazano również.

Powyższe jest kolejnym krokiem w podejmowanych przez spółkę działaniach naprawczych mających na celu poprawę sytuacji spółki, umożliwienie jej dalszego rozwoju i usunięcia zagrożenia kontynuacji działalności.

Moonlit to polska spółka gamingowa o softwearehouse’owym rodowodzie. Zadebiutowała na NewConnect w 2019 r.

(ISBnews)