Ambra: Ceny wina muszą rosnąć

Grupa Ambra, producent i dystrybutor win oraz alkoholi mocnych, sygnalizuje konieczność podwyższania cen sprzedaży jej produktów, jednak skala podwyżek może nie być wystarczająca do zachowania w najbliższych kwartałach dotychczasowej rentowności sprzedaży

– W ocenie zarządu na osiągane w przyszłości wyniki najbardziej istotny wpływ będą mieć zmiany konsumpcji wina i innych napojów alkoholowych premium. Rosnące koszty zakupu powodują konieczność podwyższania cen sprzedaży produktów sprzedawanych przez Grupę Ambra. Podwyżki cen sprzedaży mogą mieć negatywny wpływ na konsumpcję w najbliższych kwartałach. Skala podwyżek cen może nie być wystarczająca do zachowania w najbliższych kwartałach dotychczasowej rentowności sprzedaży – wskazuje grupa Ambra w raporcie finansowym.

Wzrost kosztów produkcji wina

Grupa Ambra opublikowała właśnie wyniki finansowe za I kw. roku obrotowego 2022/2023. Grupa zwiększyła przychody o 17,5% do 188,4 mln zł, jednak wzrost kosztów zakupu obniżył rentowność sprzedaży.

– Dzięki dobrej kondycji naszych marek osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży. Jednak wzrost kosztów zakupu pozostaje wyzwaniem dla rentowności naszej działalności. Wprowadzone przez nas podwyżki cen sprzedaży tylko częściowo skompensowały rosnące koszty, co przełożyło się również na wyniki finansowe – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

Ambra podaje, że rosnące koszty zakupu materiałów i surowców oraz dystrybucji połączone z osłabieniem kursu złotego wobec euro obniżyły rentowność zysku brutto ze sprzedaży o 2,4 pkt. proc. Pozostałe koszty – przede wszystkim energii, mediów oraz wynagrodzeń – wzrosły o 15,0%.

Wpływ tych czynników spowodował spadek zysku operacyjnego (EBIT) Grupy Ambra o 0,5 mln zł, czyli o 3,3% do 19,2 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej utrzymał się na poziomie 11 mln zł.

Wina musujące liderami sprzedaży

Ambra podaje, że liderami sprzedaży w Polsce były wina musujące Dorato i CIN&CIN, a Mucha Sekt w Czechach i Zarea w Rumunii. Dynamika wzrostu tej kategorii wyniosła 30,5%. Sprzedaż win spokojnych wzrosła o 16,4%, a największy wkład wniosły wina Winiarnia Zamojska, Fresco, Portada czy Cono Sur.

Do wzrostu sprzedaży win spokojnych przyczyniła się też odbudowa konsumpcji w gastronomii.

Sprzedaż na najważniejszym dla Grupy Ambra rynku polskim zwiększyła się o 14,1%. Na zagranicznych rynkach działalności Grupy najszybszy wzrost został osiągnięty w Czechach i Słowacji, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 24,7% (w walucie lokalnej). Wzrost przychodów w Rumunii wyniósł 14,2% (w walucie lokalnej).

Grupa Ambra jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. Pod marką Centrum Wina/Distillers Limited Grupa Ambra prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich. Jest też największym dostawcą win premium do gastronomii.