TFI PZU i TFI Energia połączone

Zakończył się proces połączenia dwóch towarzystw funduszy inwestycyjnych z Grupy PZU, który jest elementem realizacji strategii zakładającej m.in. ekspansję w branży zarządzania aktywami. Efektem transakcji jest wzrost aktywów znajdujących się pod zarządzaniem TFI PZU o około 5,2 mld zł oraz umocnienie pozycji na rynku produktów emerytalnych

– Grupa PZU konsekwentnie rośnie na rynku funduszy inwestycyjnych. Nabycie TFI Energia od Grupy PGE, a następnie włączenie towarzystwa w struktury TFI PZU to kolejny etap realizacji naszej strategii na lata 2021-2024. Dzięki tej transakcji aktywa TFI PZU wzrosły o 5,2 mld zł, co wydatnie przybliża nas do osiągnięcia założonego, ambitnego celu zwiększenia wartości aktywów pod zarządzaniem Grupy PZU do 60 mld zł. Integracja obu towarzystw pozwoli nam uzyskać wartość dodaną i wypracowywać jeszcze korzystniejsze stopy zwrotu i zyski dla naszych klientów, w tym pracowników sektora energetycznego, którzy swoje środki lokowali za pośrednictwem TFI Energia – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Umocnienie pozycji na rynku produktów emerytalnych

W wyniku transakcji pod skrzydła TFI PZU trafiły fundusze zarządzane dotychczas przez TFI Energia: Energia Emerytura SFIO – w skład którego wchodzą subfundusze Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu i Energia Konserwatywny – oraz portfel Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nowy Świat, którego organem jest Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat. Są w nich ulokowane przede wszystkich środki gromadzone na emeryturę przez pracowników branży energetycznej, m.in. spółek z Grupy PGE.

– Większość aktywów przejętych funduszy to środki zarządzane w ramach pracowniczych programów emerytalnych, co umacnia naszą pozycję na rynku produktów emerytalnych w Polsce – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Grupa PZU jest wieloletnim partnerem pracodawców w zakresie zarządzania aktywami emerytalnymi pracowników. Obecnie prowadzi pracownicze plany emerytalne (PPE) dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce. TFI PZU niezmiennie jest również jednym z liderów rynku pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w Polsce. Według informacji opublikowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na koniec III kwartału br. wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty zgromadzonych w subfunduszach PPK zarządzanych przez TFI PZU wyniosła ponad 1,9 mld zł, a udział TFI PZU w rynku PPK – 20,2%. TFI PZU to także jedna z największych firm zarządzających aktywami w Polsce. Na koniec października 2022 r. zarządzało aktywami o łącznej wartości 32,8 mld zł.

Połączenie kompetencji i doświadczenia

Poza poszerzeniem palety funduszy, ważnym elementem przejęcia TFI Energia jest wzmocnienie kompetencji TFI PZU. Do zespołu dołączyli Bogdan Jacaszek i Paweł Wróbel, którzy dotychczas zarządzali aktywami w ramch produktów oferowanych przez TFI Energia.

– Połączenie know-how i doświadczenia obu zespołów jest pozytywną informacją dla wszystkich inwestorów oraz pracodawców, którzy powierzyli nam środki w zarządzanie oraz dotychczasowych klientów TFI Energia. Wierzę, że wspólnie będziemy w stanie dostarczać im większą wartość – mówi Marcin Żółtek.

– Ważnym rezultatem połączenia obu TFI jest wzmocnienie kompetencji Grupy PZU w zakresie zarządzania płynnością dla dużych klientów instytucjonalnych – dodaje Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU.

Od listopada TFI PZU przejęło również zarządzanie funduszem JSW Stabilizacyjny FIZ, którego celem jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu na utrzymanie ciągłości prowadzenia przez nią działalności operacyjnej i inwestycyjnej.