GPW uruchomiła rynek akcji zagranicznych GlobalConnect

Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła rynek akcji zagranicznych GlobalConnect, podała spółka. Obecnie dostępne są akcje największych spółek europejskich, GPW planuje zaoferowanie także spółek z giełd w USA.

“GlobalConnect stanowi poszerzenie naszej oferty, w szczególności może być atrakcyjny – głównie dla inwestorów indywidualnych – którzy poprzez uczestnictwo w tym rynku będą mogli dywersyfikować geograficznie swój portfel inwestycyjny. Celem rynku GlobalConnect jest danie możliwości inwestowania w największe i najbardziej płynne spółki, które są notowane na giełdach europejskich. W dalszej kolejności umożliwimy również obrót spółkami z giełd amerykańskich” – powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska podczas inauguracji rynku.

Obecnie na GlobalConnect notowane są następujące spółki: Allianz, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens oraz Volkswagen.

GlobalConnect to rynek akcji zagranicznych wprowadzanych do obrotu przez wprowadzających animatorów rynku (WAR) bez zgody emitenta. Rozwiązanie to umożliwia notowanie w Warszawie akcji spółek, które są obecne na światowych giełdach papierów wartościowych.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)