Alior Bank nie spodziewa się spadku wolumenu kredytów dla przedsiębiorców

Warszawa, 04.11.2022 (ISBnews) – Alior Bank nie spodziewa się spadku popytu na kredyty ze strony przedsiębiorców, nie spodziewa się też znaczącego pogorszenia portfela w najbliższych kwartałach, poinformował prezes Grzegorz Olszewski.

“Zakładamy, że popyt na kapitał ze strony przedsiębiorstw będzie się utrzymywał na wyższym poziomie” – powiedział Olszewski podczas telekonferencji.

“Nie spodziewamy się spadku wolumenu kredytów dla firm, nie zakładamy też znaczącego pogorszenia jakości portfela” – dodał.

Bank poinformował, że o wzroście w tym segmencie aktywów w regularnej obsłudze do 10,8 mld zł (+18% r/r) i zmniejszeniu portfela w restrukturyzacji lub windykacji – w III kw. wyniósł 2,7 mld zł (-22% r/r).

Widoczna jest także poprawa jakości salda aktywów, które w segmencie małych, dużych i średnich firm wyniosło 13,5 mld zł. O 70% r/r wzrósł łączny przyznany limit kredytowy, osiągając w III kw. wartość 1,8 mld zł.

“W III kw. br. udział nowych limitów kredytowych i faktoringowych sprzedawanych do branż preferowanych w segmentach MŚP i dużych firm wyniósł 26%, a w I-III kw. 2022 r. kształtuje się na poziomie 23%. Wysoka wartość odzwierciedla działania Alior Banku w kierunku dywersyfikacji portfela oraz wzrostu w branżach o niskim ryzyku i dużym potencjale przychodowym” – czytamy w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)