Polski eksport i import produktów rolno-spożywczych rośnie

Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. wzrosła rdr o 26,7% do 30,3 mld euro (140 mld zł). Z kolei import osiągnął 20,3 mld euro (94 mld zł) i był o 28,2% większy niż przed rokiem  – wynika z opracowania Biura Analiz i Strategii KOWR

W okresie styczeń-sierpień 2022 r. dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 10,0 mld euro (46 mld zł), o 23,8% wyższym niż w analogicznym okresie 2021 r. Bardzo duży wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców.  – Wzrost eksportu był wynikiem korzystnego dla eksporterów kursu złotego względem euro, konkurencyjności cenowej i jakościowej polskich produktów rolno-spożywczych, aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach krajów trzecich, utrzymującego się popytu na polskie produkty na rynku międzynarodowym, dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych oraz globalnego wzrostu cen żywności mającego odzwierciedlenie w rosnących cenach transakcyjnych uzyskiwanych w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych – wskazuje KOWR.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
w okresie styczeń–sierpień 2022 r.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów

KOWR podaje, że ponad 74% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii euroopejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 22,4 mld euro, co oznaczało wzrost o 30% w odniesieniu do okresu styczeń–sierpień 2021 r.

Do krajów UE sprzedawano głównie: mięso drobiowe (2,1 mld euro), papierosy (1,9 mld euro), produkty mleczne (1,8 mld euro), mięso wołowe (1,2 mld euro), pieczywo i wyroby piekarnicze (1,1 mld euro), karmę dla zwierząt (1,0 mld euro), a także wyroby czekoladowe (0,9 mld euro).

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (7,5 mld euro, wzrost o 26%), Niderlandów (2,1 mld euro, wzrost o 45%), Francji (1,9 mld euro, wzrost o 32%), Włoch (1,5 mld euro, wzrost o 16%) i Czech (1,3 mld euro, wzrost o 32%).

KOWR podaje, że do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 7,8 mld euro (wzrost o 19%). Były to przede wszystkim: produkty mleczne (693 mln euro), mięso drobiowe (612 mln euro), pszenica (520 mln euro), wyroby czekoladowe (451 mln euro), pieczywo i wyroby piekarnicze (436 mln euro) oraz papierosy (392 mln euro).

Ich odbiorcami, podobnie jak w latach poprzednich, były: Wielka Brytania (przychody na poziomie 2,4 mld euro, wzrost o 28%), Ukraina (615 mln euro, wzrost o 21%), Stany Zjednoczone (475 mln euro, wzrost o 25%), Arabia Saudyjska (339 mln euro, spadek o 11%), a w dalszej kolejności: Izrael (251 mln euro, wzrost o 33%), Norwegia (198 mln euro, wzrost o 25%) oraz Algieria (172 mln euro, spadek o 46%). W strukturze towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego dominowało mięso i produkty mięsne (6,2 mld euro, wzrost o 38%), w tym głównie mięso drobiowe i wołowe, przetwory mięsne i mięso wieprzowe. Kolejną grupę stanowiły: ziarno zbóż i przetwory (4,2 mld euro, wzrost o 42%), tytoń i wyroby tytoniowe (2,8 mld euro, wzrost o 5%), produkty mleczne (2,5 mld euro, wzrost o 42%) oraz cukier i wyroby cukiernicze (2,0 mld euro, wzrost o 16%).

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2022 r. – dane wstępne