Carrefour zwiększa inwestycje w OZE

W obliczu zbliżającego się kryzysu energetycznego, Carrefour zdecydował się przyspieszyć wdrożenia w sklepach, magazynach i centrali firmy kolejnych praktyk dotyczących oszczędzania energii i zaplanowanych inwestycji w źródła odnawialne. Sieć chce zamknąć 2022 r. ze zużyciem energii co najmniej o 6% niższym niż w ub.r., a do 2030 r. pozyskiwać całą energię z OZE

– Od wielu lat stosujemy liczne rozwiązania, mające na celu ograniczenie zużycia energii w naszych sklepach, aby były one bardziej zrównoważonym miejscem zakupów. To z jednej strony działania w trosce o środowisko, ale rzeczywistość ostatnich miesięcy sprawia, że jest to także kwestia o dużym znaczeniu gospodarczym. Cały czas wypracowujemy najlepsze rozwiązania, mające na celu dalsze ograniczania zużycia energii elektrycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody i zadowolenia naszych klientów oraz komfortu pracy naszych pracowników – mówi Marek Lipka, członek zarządu  i dyrektor handlowy, Carrefour Polska.

W 2021 r. efektywna realizacja planów ograniczania zużycia energii elektrycznej sprawiła, że Carrefour zmniejszył jej zużycie o 11% w stosunku do 2019 r. Bieżący rok przyniesie dalsze oszczędności energii dzięki wdrażaniu kolejnych rozwiązań. Z kolei w ramach swojego długoterminowego celu, sieć zobowiązała się, że do 2030 r. przejdzie w 100% na odnawialne źródła energii i zredukuje zużycie energii o 27,5% w stosunku do 2019 r.

Energooszczędne oświetlenie

Carrefour Polska we wszystkich super- i hipermarketach zastąpił tradycyjne oświetlenie nowoczesnymi lampami LED, co pomaga zmniejszyć zużycie energii elektrycznej na oświetlenie o około 20-30%. Sieć optymalizuje też czas świecenia reklam zewnętrznych do 30 minut po zamknięciu sklepu i maksymalnie 30 minut przed jego otwarciem. W trakcie gdy sklepy są zamknięte, oświetlenie parkingów jest ograniczane do minimum lub całkowicie wyłączane.

Carrefour montuje także czujniki ruchu w pomieszczeniach biurowych i technicznych, aby światło wyłączało się automatycznie w nieużywanych przez pracowników przestrzeniach. Dodatkowo obniżane jest natężenie oświetlenia w sklepach.

CO2 jako czynnik chłodzący i Instalacje geotermalne

Carrefour Polska podkreśla, że już w 50 sklepach instalacje wykorzystujące dwutlenek węgla jako czynnik chłodzący zastąpiły systemy chłodnicze wykorzystujące freony (czynniki HFC). Zastosowanie CO2 pozwala osiągnąć bardzo niskie temperatury i jest bezpieczne dla środowiska, ludzi i produktów, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii zużywanej do chłodzenia średnio z 30% do 40%. Takie systemy instalowane są we wszystkich nowootwieranych sklepach. Carrefour montuje też nowe zamykane lodówki i lady chłodnicze, by ograniczyć utratę energii przy chłodzeniu.

Spółka wskazuje, że innowacyjna instalacja geotermalna działa już w 5 sklepach Carrefour: w Sosnowcu, Zamościu, Olsztynie, Gdańsku i Warszawie (Carrefour Głębocka). Zastosowanie systemu wykorzystującego temperaturę wody gruntowej do obniżenia lub podniesienia temperatury powietrza w budynku pozwala zoptymalizować zużycie energii nawet o 40%.

Inwestycje w panele fotowoltaiczne

Carrefour inwestuje także w fotowoltaikę – pierwszą innowacyjną instalację odzysku energii słonecznej firma zainstalowała na dachu hipermarketu w Zgorzelcu (moc instalacji – 49 kWp), drugą (22 kWp) – na dachu sklepu w Łodzi. Obecnie trwa montaż instalacji w Kaliszu i w Psarach (w magazynie), planowane są też kolejne inwestycje. Energia uzyskana z paneli fotowoltaicznych pozwala zaspokoić nawet 30% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną dla danego sklepu.

Dodatkowo Carrefour wprowadza rozwiązania informatyczne kontrolujące przekroczenia zużycia energii w swoich sklepach w nocy. Sieć rozpoczęła również wyłączanie w okresie nocnym lodówek z napojami, a także systemów kasowych i informatycznych, aby dodatkowo zmniejszać pobór energii w sklepach.

Carrefour Polska to sieć, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.