Buraczki z kawałkami szkła firmy Victus wycofywane ze sklepów

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności i wycofania ze sklepów jednej partii produktu „Buraczki wiórki” ze względu na możliwą obecność szkła

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że w związku ze skargą konsumenta na obecność fragmentów szkła w produkcie pod nazwą „Nasze Zbiory Buraczki wiórki”, firma Victus Mielczarek i Kowalska postanowiła wycofać poniższą partię produktu.

– Victus Mielczarek i Kowalska poinformowała swoich odbiorców o konieczności wycofania z obrotu kwestionowanej partii produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta i prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające. Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie – informuje GIS.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Buraczki wiórki á 420 g

Numer partii: 20.07.2023/A

Data minimalnej trwałości: 20.07.2023

Producent: VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. J. 98-355 Działoszyn, ul. Sadowska 10