Auchan w Polsce zwiększyła zysk netto i przychody w 2021 r.

Auchan Retail Polska przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r.  Przychody ze sprzedaży wyniosły 11,19 mld zł, zysk z działalności operacyjnej 321 mln zł, a zysk netto 222 mln zł. Firma podkreśla, że w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej i pandemicznej Auchan nadal jest liderem w zakresie formatu hipermarketów

Dla porównania w  2020 r. Auchan w Polsce osiągnęła 11,04 mld zł przychodów, 237 mln zł zysku ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł 165 mln zł.

– W 2021 byliśmy w stanie ustabilizować wyniki na poziomie umożliwiającym inwestycje konieczne do realizacji naszej strategii. Jestem pewien, że oferując atrakcyjne produkty – dobre dla zdrowia, produkowane z troską o środowisko – razem z ekipą zaangażowanych pracowników będziemy mogli się rozwijać i w dalszym ciągu realizować potrzeby lokalnych społeczności – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Auchan w Polsce podaje, że w 2021 r. wdrażała i realizowała założone w strategii cele: wzrost rentowności dzięki poprawie zarządzania działalnością operacyjną i rozwój e-commerce w kolejnych miastach w Polsce. Firma kontynuowała też rozwój sieci, otworzyła 6 kolejnych sklepów pod marką Easy Auchan na stacjach paliw bp oraz nowe sklepy franczyzowe.

W 2021 r. firma odprowadziła do polskiego budżetu ponad 850 mln zł w postaci podatków i danin. Podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł 109 mln, zapłacona nadwyżka podatku VAT to 307 mln, podatek CIT to 31 mln (spółka wykorzystała straty z poprzednich lat), a odprowadzone kwoty zaliczek i obciążeń z tytułu ZUS i PIT to 349 mln zł.

W 2021 roku Auchan zarządzało 102 sklepami w Polsce: 70 hipermarketami i 32 supermarketami. Firma zatrudnia ponad 17 000 osób. Spółka w trakcie roku wyłączyła działalność związaną
ze sprzedażą detaliczną paliw. Auchan Retail Polska jest częścią sieci Auchan Retail – obecnej w 12 krajach.