Najzdrowsze miasto w Polsce? Sprawdź Indeks Zdrowych Miast

Opole jest liderem w obszarze wydatków na zdrowie, Białystok najlepiej dba o edukację mieszkańców, Sopot o ich zdrowie fizyczne, a Warszawa to miasto, w którym inicjuje się najwięcej programów prozdrowotnych – wynika z raportu Indeks Zdrowych Miast stworzonego na podstawie danych z 66 miast w Polsce

„Obecnie około 60% populacji w Polsce mieszka w miastach. Proces urbanizacji stale postępuje. Miasta oferują wiele korzyści, jednak na tych obszarach znacznie szybciej rośnie odsetek mieszkańców chorujących przewlekle. Statystyki wskazują m.in. na większą liczbę osób z miast, w porównaniu z terenami wiejskimi, u których diagnozuje się choroby układu oddechowego, w tym dolegliwości astmatyczne czy choroby układu krążenia. W miejscowościach, w których długotrwale utrzymuje się stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5 w powietrzu, ryzyko wystąpienia alergii wziewnych u dzieci zwiększa się dwukrotnie, a astmy czterokrotnie” – czytamy w raporcie Indeks Zdrowych Miast przygotowanego przez Grupę Lux Med, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

–Nie ma zdrowego człowieka bez zdrowego środowiska. Grupa Lux Med chce wspierać samorządy i pomagać im w rozwoju i planowaniu zdrowych, zrównoważonych przestrzeni. Analiza i wnioski z Indeksu Zdrowych Miast pełnią nie tylko rolę inspiracji czy zachęty, ale realnego drogowskazu zmian pokazującego, co możemy zrobić i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Jak podkreśla dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ważne jest, aby miasta w obliczu wielu wyzwań nie zapominały o zdrowiu mieszkańców.

– Współczesny świat zmaga się z wieloma wyzwaniami. Kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie środowiska to problemy całego świata, włodarzy miast i mieszkańców. To człowiek eksploatuje planetę często w sposób nieodpowiedzialny, przyczyniając się do destrukcji przyrody i klimatu. To ostatni moment, żeby zacząć działać – podkreśla Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wydaje się, że doskonale rozumieją to włodarze Sopotu, który jawi się jako doskonałe miejsce do uprawiania wszelkich aktywności fizycznych. Na 100 tys. ludzi przypada tam prawie 189 obiektów sportowych, przy średniej dla Polski na poziomie zaledwie 19,7. Również Warszawa myśli o zdrowiu swoich mieszkańców – wprowadziła aż 359 programów polityki zdrowotnej, podczas gdy średnia badanych miast wyniosła 42. Uczciwie trzeba jednak zaznaczyć, że najwięcej na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca wydały władze Opola i Chorzowa.

– Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów, w tym pracy, a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień, bo decyduje i o tym co nam daje siłę gospodarczą, i o tym czemu ta siła ma faktycznie służyć – wyjaśnia prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Indeks Zdrowych Miast jest narzędziem, które bardzo szeroko obrazuje jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem swoich mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne ważne dla rozwoju jednostek aspekty. W tym celu, w ramach indeksu dokładnej analizie poddane zostały m.in.: realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy też jakość powietrza.

Zgodnie z ogólnym zestawieniem Indeksu Zdrowych Miast 2022, Warszawa jest najzdrowszym miastem w Polsce. Obok niej na podium znalazły się Opole i Chorzów.

Oprócz głównego zestawienia, autorzy Indeksu wyłonili osiem kategorii ważnych z punktu widzenia warunków do życia: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń. W każdej z nich wyłoniono liderów oraz przyznano dziewięć wyróżnień.

  • W kategoriach: Ludność i Pokolenia oraz Usługi Społeczne i Komunalne zwyciężył Rzeszów.
  • W kategorii Edukacja liderem okazał się Białystok.
  • W kategorii Mieszkalnictwo najlepsze są Gliwice.
  • Miano lidera w kategorii Środowisko trafiło do Sopotu.
  • W kategorii Infrastruktura zwyciężył Nowy Sącz.
  • W kategorii Przestrzeń najlepszy wskaźnik osiągnęło Świnoujście.

Pełne zestawienia w Raporcie Indeks Zdrowych Miast, dostępnym na stronie TUTAJ:

Raport dot. Indeksu Zdrowych Miast zostanie rozbudowany o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Celem badania ankietowego jest pozyskanie dodatkowych, wykraczających poza dane statystyczne informacji, pozwalających zidentyfikować występujące w poszczególnych obszarach tematycznych silne i słabe strony funkcjonowania badanych jednostek terytorialnych. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić oceny poziomu zdrowotności miast. To pierwsza edycja Indeksu, który – jak zapewniali ISBiznes.pl przedstawiciele Grupy Lux Med – będzie ukazywał się cyklicznie każdego roku.