Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 6% r/r do 100,8 mln zł w III kw.

Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) – Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 100,8 mln zł, tj. o 6% więcej r/r, a wartość spłat należnych zwiększyła się o 8% do 89,6 mln zł w III kw. br., podała spółka. W III kwartale GK Best przeznaczyła ponad 10 mln zł na zakup portfeli o wartości 42,2 mln zł.

“Od początku 2022 r. łączne spłaty z zarządzanych przez Best portfeli wyniosły 318,6 mln zł, o 5% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Spłaty należne grupie również wzrosły o 5%, do 282,4 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Grupa Best zainwestowała 59 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej blisko 240 mln zł w pierwszych trzech kwartałach. Prezes Best podkreśla, że grupa zamierza dalej systematycznie zwiększać portfel zarządzanych wierzytelności.

“Bierzemy aktywny udział w przetargach, zarówno na rynku polskim, jak i włoskim. Wyceny portfeli nie zachęcają nas do skokowego wzrostu skali inwestycji, stąd stawiamy na selektywne zakupy, ograniczające ryzyko biznesowe” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 339 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)