Projekt dot. udziału samorządów w zakupie węgla dla mieszkańców trafił do wykazu prac RM

Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) – Projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, który ma określać ramy współpracy rządu z samorządami w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli rządu, projekt ma zostać przyjęty przez rząd w najbliższych dniach i trafić na kolejne posiedzenie Sejmu, zaplanowane na 20 października.

“Projektowana ustawa o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, przez umożliwienie podmiotom wprowadzającym do obrotu tj. spółkom kapitałowym, w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, zajmującym się wprowadzaniem do obrotu paliwa stałego, których szczegółowa lista zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, podjęcia współpracy z zainteresowanymi gminami w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu” – czytamy w wykazie.

Proponowane rozwiązanie wspomoże budżety gospodarstw domowych, a przede wszystkim istotnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego najbardziej potrzebujących. Tym samym przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest instalacja zasilana węglem kamiennym, podano także.

Uzasadniając wprowadzenie proponowanej regulacji, wskazano, że mimo dostępności surowca, istnieje problem jego dystrybucji do indywidualnych gospodarstw domowych.

(ISBnews)