MRiRW: Stawka płatności podstawowej WPR wyniesie 116 euro za 1 ha w 2023 r. wg szacunków

Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) – Stawka płatności podstawowej Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wyniesie 116 euro za 1 ha w 2023 r., a w latach kolejnych ma zwiększać się – do 120 euro za 1 ha w 2026 r., poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

“Szacuje się, że w 2023 r. stawka płatności podstawowej w Polsce  wyniesie ok. 116 euro/ha, a zatem będzie wyższa od stawki JPO za 2022 r. (w kampanii 2022 r. stawka JPO wynosi ok. 107 euro/ha)” – czytamy w komunikacie.

Według wyliczeń, wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 euro/ha. Jednocześnie przewiduje się, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów (które zastąpiły płatność za zazielenienie) będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 euro/ha), podano także.

Szczegółowe informacje o wysokości projektowanych stawek płatności bezpośrednich na lata 2023-2027 zostały podane w Planie Strategicznym WPR.

Natomiast rzeczywista wysokość stawek w Polsce będzie, tak jak dotychczas, określana corocznie, po zakończeniu naboru wniosków, na podstawie danych zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90% średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich, a 90% średniej UE zostanie zmniejszona o 50% w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r.

Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 euro na hektar w 2022 r. i wszystkie państwa członkowskie osiągną co najmniej 215 euro na hektar do 2027 r.

Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie.

W wyniku mechanizmu konwergencji zewnętrznej średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach.

Od 2023 r. Polska zwiększy do 30% poziom transferu (kwota transferu wyniesie ok. 396 mln euro rocznie).

W rezultacie całkowita pula środków UE na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 będzie wyższa (o ok. 303 mln euro ) niż w ostatnich pięciu latach i wyniesie ok. 17,33 mld euro . Należy jednak wyjaśnić, że kwota ta nie obejmuje ewentualnego transferu środków na 2027 r., który możliwy będzie do zastosowania z budżetu nowej perspektywy finansowej (zakładając, że na 2027 r. wysokość tego transferu z II filaru WPR wyniesie – tak jak obecnie – 396 mln euro, kwota ta może wzrosnąć do ok. 17,72 mld euro).

Polska stosuje i będzie stosowała Przejściowe Wsparcie Krajowe, finansowane z budżetu krajowego, w ramach którego corocznie na Uzupełniającą Płatność Podstawową przeznaczane będzie ok. 400 mln zł. W efekcie od 2023 r., dzięki utrzymaniu Przejściowego Wsparcia Krajowego oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną i rozszerzeniu tej płatności na gospodarstwa o wielkości 1-2 ha (płatność będzie przyznawana od 1 do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 300 ha), średni poziom wsparcia na hektar dla ponad 97% gospodarstw (o wielkości do 50 ha) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej.

Wpływ na wysokość wparcia będzie miał także rodzaj prowadzonej produkcji (Polska będzie stosowała dobrowolne wsparcie związane z produkcją), a także rodzaj praktyki w ramach schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (tzw. ekoschematy), które są dobrowolne dla rolników.

(ISBnews)