DLA Piper: Projekt maksymalnych cen energii może wywołać roszczenia ze strony dostawców

Warszawa, 13.10.2022 (ISBnews) – Propozycja rządu dotycząca wprowadzenia maksymalnych cen energii elektrycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów oraz odbiorców wrażliwych skutkować może wielomilionowymi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony dostawców energii z powodu nieadekwatnego systemu rekompensat, oceniają prawnicy kancelarii prawnej DLA Piper.

“Z przedstawionego projektu wynika, że założeniem rządu nie jest pełna rekompensata dla dostawców energii różnicy pomiędzy ceną maksymalną a ceną zawartą w umowie sprzedaży. Podstawą wypłaty rekompensat będzie miesięczna cena referencyjna, którą publikować ma Towarowa Giełda Energii. Tylko w wypadku, gdy cena określona w umowie sprzedaży będzie wyższa niż cena maksymalna i niższa niż cena referencyjna, dostawca uzyska rekompensatę obliczoną jako różnicę pomiędzy ceną maksymalną a ceną wynikającą z umowy sprzedaży. Jeśli natomiast cena w umowie sprzedaży energii będzie wyższa niż cena maksymalna i jednocześnie wyższa niż cena referencyjna, rekompensata będzie obliczona jako różnica pomiędzy ceną referencyjną i maksymalną, a zatem dostawca nie dostanie pełnej rekompensaty” – czytamy w opinii napisanej przez prawników DLA Paper.

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, nad którym pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada wprowadzenie maksymalnej ceny energii dla samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 785 zł/MWh, a dla gospodarstw domowych ponad limity zużycia – 693 zł za 1 MWh.  

“Pojawia się ryzyko wystąpienia nowych sporów sądowych dotyczących wypłaty odszkodowań ze strony dostawców energii w przypadku, gdy rekompensaty nie pokryją całości poniesionych przez nich kosztów” – powiedział partner współzarządzający oraz szef praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych w DLA Piper Krzysztof Kycia, cytowany w komunikacie.

DLA Piper jest globalną firmą prawniczą wspierającą klientów w ponad 40 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach. W Polsce zespół DLA Piper liczy ponad 100 prawników.

(ISBnews)