Rynek fuzji i przejęć w Polsce w III kw. – 74 transakcje, największa na ponad 100 mln dol.

W Polsce przeprowadzono 74 transakcje fuzji i przejęć w III kw. 2022 r., tj. o 8% więcej niż rok wcześniej i o 16% mniej niż w poprzednim kwartale. W ujęciu branżowym, dominowały sektor Media/IT/Telecom (19%), Biotechnologia (18%) oraz FMCG (9%), wynika z raportu Navigator Capital i Fordata cytowanego przez agencję ISBnews

– Bieżąca sytuacja geopolityczna w istotny sposób wpływa na poziom niepewności w gospodarce, co nie oznacza jednak zaciągniętego hamulca na rynku M&A. W III kw. 2022 miały miejsce 74 transakcje, o 6 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, co świadczy o dobrej kondycji tego rynku. Kolejne kwartały pozostają wyzwaniem dla firm ze względu na rosnącą inflację i koszty energii oraz zagrożenia związane z łańcuchami dostaw, co może być motywem kolejnych transakcji konsolidacyjnych, mających na celu mitygację występujących ryzyk – powiedział manager w Navigator Capital Group Artur Wilk.

Akwizycją o najwyższej wartości spośród wszystkich transakcji M&A z ujawnioną ceną ogłoszonych w III kwartale 2022 była sprzedaż Curiosity Diagnostics przez Scope Fluidics na rzecz Bio-Rad Laboratories. Jak ogłoszono w oficjalnym komunikacie, zapłacona po podpisaniu umowy kwota to 100 mln USD, natomiast po spełnieniu określonych warunków w niej zapisanych, wartość transakcji może ulec zwiększeniu o kolejne 70 mln USD.

Curiosity Diagnostics jest podmiotem, którego główną działalność stanowi prowadzenie prac nad PCR ONE – urządzeniem zdolnym do szybkiego wykrywania zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Przejęcie wraz ze spółką praw do urządzenia przez firmę wchodzącą w skład indeksu S&P500 pozwala przypuszczać, iż skróceniu ulegnie czas komercjalizacji nowego rozwiązania technologicznego, Scope Fluidics natomiast otrzymał na mocy transakcji kwotę pokrywającą przynajmniej dziesięciokrotnie koszty poniesione na prace badawczo-rozwojowe, czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Sektor Media/IT/Telecom tradycyjnie już wyróżniał się największą liczbą zrealizowanych procesów akwizycyjnych. Wirtualna Polska Holding przejął 3 podmioty za łączną kwotę 454 mln zł. Jako pierwszą ogłoszono akwizycję węgierskiego szallas.hu – podmiotu zajmującego się rezerwacją hoteli, działając w 7 krajach i oferując ponad 75 tysięcy obiektów noclegowych. Kolejnym przejęciem był zakup Benchmark – serwisu założonego w 1997 roku, jako ranking wydajności dla osób zainteresowanych wydajnością sprzętów komputerowych. Pod koniec kwartału ogłoszono także zakup Audioteki, serwisu sprzedającego audiobooki.

W raporcie skazano również na procesy konsolidacyjne na rynku usług medycznych. W III kwartale najwięcej transakcji dokonano wśród klinik stomatologicznych, których rynek konsolidowany jest przez Dentity oraz United Clinics. Oprócz spółek portfelowych, odpowiednio Tar Heel Capital i Innova Capital, transakcji na tym rynku dokonały także Medicover oraz Enel-Med.

– Na uwagę zasługują również przejęcia na rynku energetycznym. W ostatnich trzech miesiącach było ich 6, w porównaniu z 5 w pierwszym kwartale ( zrealizowanymi przez Lotos) i 2 w kolejnym. Ich charakter był również bardziej zróżnicowany. Największy udział w branży miały konsolidacje sektora fotowoltaiki – RWE nabył 100% udziałów Alpha Solar, EDP Energia Polska – 100% udziałów w Zielona-Energia.com, z kolei Galileo Green Energy nabyło pakiet 35% udziałów instalatora systemów fotowoltaicznych dla biznesu Pagra – czytamy również w komunikacie ISBnews.

Dominującą grupą wśród sprzedających byli inwestorzy prywatni, odpowiadający za 76% przeprowadzonych procesów M&A. Tym razem spadek zaangażowania w procesy sprzedaży zaobserwowano wśród inwestorów finansowych, którzy byli stroną sprzedającą w przypadku 8% transakcji.

– W ujęciu procentowym aktywność funduszy PE/VC wśród kupujących zwiększyła się niemal dwukrotnie po spadku do 4 przejęć odnotowanych w drugim kwartale roku. 7 przejęć to jednak wciąż niedużo na tle aktywności zakupowej sektora w 2021 roku (11 przejęć w analogicznym okresie). Zmniejszenie się wolumenu przejęć może wynikać z cyklu inwestycyjnego, jednak z większym prawdopodobieństwem jest ono wynikiem niepewności na rynkach światowych, która sprawia, że fundusze przykładają większą wagę do aktualnego portfolio w celu zabezpieczenia podstaw biznesowych swoich aktywów, aniżeli do szukania okazji zakupowych, choć na te może przyjść pora w kolejnym kwartale oraz na przełomie roku ze względu na coraz trudniejszą sytuację firm stojących w obliczu kolejnych wzrostów cen energii i niedoborów surowcowych – skomentował key account manager w Fordata Marcin Rajewicz.