Export Intelligence wesprze rozwój polskich firm za granicą

Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy prace nad systemem Export Intelligence, który ma pomóc polskiemu biznesowi w planowaniu swojego rozwoju na rynkach zagranicznych. Pierwsze dane i generowane z nich raporty – na początek ok. 150 – będą dostępne od listopada

Nowy system to terabajty danych o przepływach handlowych, ważnych informacjach gospodarczych oraz wiele wskaźników opisujących poszczególne rynki zagraniczne. Generowane z nich raporty pomogą polskiemu biznesowi w planowaniu swoich działań na globalnych rynkach.

– Kompleksowa wiedza o handlu danym towarem na świecie, a także prognozy dotyczące potencjalnie najlepszych rynków – odbiorców tego towaru będą dostępne w ciągu kilku minut. To znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców, które pomoże podejmować im odpowiednie decyzje biznesowe, ale też dla administracji zajmującej się wspieraniem rodzimych eksporterów – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Co to jest Export Intelligence?

To system, który zautomatyzuje gromadzenie danych związanych z eksportem z rozproszonych źródeł, ich przetwarzanie, generowanie opracowań, prognoz i identyfikację potencjałów eksportowych. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

MRiT podaje, że system będzie gromadził aktualne dane dotyczące wskaźników gospodarczych, dane handlowe z takich źródeł jak np. GUS, Eurostat, ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy. Dla kilkudziesięciu kluczowych rynków będą też informacje o klimacie gospodarczym i politycznym, kulturze biznesowej i pełna baza zidentyfikowanych barier handlowych z całego świata.

Resort informuje, że wybrane raporty – na początek ok. 150, będą dostępne w listopadzie na portalu trade.gov.pl. Ich liczba będzie systematycznie wzrastać, w zależności od zainteresowania poszczególnymi branżami i rynkami.

– Jeśli wśród dostępnych na portalu raportów przedsiębiorca nie znajdzie tych dotyczących np. jego branży, o ich wygenerowanie będzie mógł poprosić jedną z instytucji wspierających eksport (np. Polską Agencję Inwestycji i Handlu,  Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) – zaznacza MRiT.