GfK: Barometr Nastrojów Konsumenckich spadł o 1,1 pkt proc. m/m do -20,3 pkt we wrześniu

Warszawa, 03.10.2022 (ISBnews) – Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich – spadł o 1,1 pkt proc. m/m i wyniósł -20,3 pkt we wrześniu, podał Instytut Badania Opinii i Rynku GfK. W przypadku Polski to jeden z najgorszych wyników w historii pomiarów, a niżej wskaźnik znajdował się jedynie na początku pandemii – w marcu 2020 r. Jeszcze mocniejszy spadek nastąpił w całej Unii Europejskiej, gdzie średnia dla barometru wynosi -29,9. To wynik o 3,5 pkt słabszy niż przed miesiącem i jednocześnie najniższy w historii.

Według badań GfK, we wrześniu po raz kolejny spadły wszystkie kluczowe składniki barometru – gorszy wynik odnotowano zarówno w zakresie bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej, jak i prognoz na przyszłość.

“Badanie wyraźnie pokazuje, że coraz więcej osób negatywnie ocenia obecną sytuację, nie wierząc przy tym w jej szybką poprawę. Wprawdzie spadek nastrojów nie jest gwałtowny, ale już niewiele brakuje, aby wskaźniki osiągnęły rekordowy poziom z wiosny 2020 roku, gdy pandemia dotarła do Polski. Wówczas mierzyliśmy się jednak ze zjawiskiem nowym i zaskakującym. Teraz głównym źródłem naszych obaw i niepokoju jest oczywiście inflacja – zjawisko teoretycznie znane, ale w tej skali nieobserwowane od dawna. Jego skalę doskonale obrazują twarde liczby. Z trackingu GfK Current Consumer Mood wiemy, że obawy związane z inflacją są aktualnie niemal dwa razy silniejsze niż nawet wojna w Ukrainie” – powiedziała senior director w GfK Barbara Lewicka, cytowana w komunikacie.

We wrześniu br. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

  • nastąpiło pogorszenie oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach – składowa spadła o 3,8 pkt proc. do -21,7;
  • nastąpiło pogorszenie oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach – składowa spadła o 1,1 pkt proc. do -23;
  • nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach – składowa spadła o 3,6 pkt proc. do -54,3;
  • nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach – składowa spadła o 1,5 pkt proc. do -48,2;
  • nastąpiło polepszenie kosztów życia w relacji do 12 miesięcy wcześniej – składowa wzrosła o 1,8 pkt proc. do 66,4, wymieniono.

Badanie zrealizowano w dniach 9-14 września 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1 000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

(ISBnews)