VIG/C-Quadrat TFI: Wyczerpał się potencjał hossy na rynku długu (aktual.)

Warszawa, 28.09.2022 (ISBnews) – W ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy sytuacja na rynku długu zmieniła się diametralnie na niekorzyść – potencjał hossy wyczerpał się, uważa prezes VIG/C-Quadrat TFI Michał Szymański.

“Widzimy wycofanie zainteresowania polskim długiem skarbowym. Naszym zdaniem, wyczerpuje się potencjał hossy na polskim rynku obligacji” – powiedział Szymański podczas spotkania z dziennikarzami.

“W czerwcu polskie papiery skarbowe prezentowały się bardzo atrakcyjnie ze względu na silny trend wzrostu stóp procentowych, wysokie rentowności obligacji, komunikaty o stabilizacji wskaźnika CPI, wczesną fazę zacieśniania monetarnego przez główne banki centralne, ale w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy sytuacja zmieniła się diametralnie – rentowności polskich obligacji spadły zbyt mocno; RPP komunikuje koniec cyklu, inflacja nie tylko nie hamuje, ale dalej przyspiesza” – dodał.

Prezes podkreślił, że od czerwca spadł również spread między 10-letnimi obligacjami amerykańskimi i polskimi – z ok. 5% do ok. 2,5%. Jego zdaniem, polskie inwestorzy dochodzą do wniosku, że inwestycje w amerykańskie papiery, mimo potencjalnie mniejszego zysku wiążą się z mniejszym ryzykiem.

“Rynek bankowy będzie wspierał rynek długu, ale bez inwestorów zagranicznych nie należy się spodziewać silnych wzrostów na rynku obligacji” – dodał Szymański, podkreślając, że inflacja musi znaleźć się na umiarkowanym poziomie, aby ta klasa aktywów przynosiła realne dodatnie stopy zwrotu.

Jego zdaniem, należy również zachować ostrożność przy inwestycjach w obligacje korporacyjne, szczególnie w przypadku spółek szeroko rozumianej branży budowlanej oraz zagranicznych obligacji stałokuponowych high yield.

Dodał, że scenariusz “twardego lądowania” nie jest jeszcze wyceniony uwzględniony w wycenach na rynkach dłużnych.

VIG/C-Quadrat TFI wchodzi w skład grupy Vienna Insurance Group, która działa na polskim rynku od 1998. W skład grupy kapitałowej VIG wchodzą też firmy ubezpieczeniowe, jak Compensa, InterRisk czy Wiener.

(ISBnews)