UNGC: ruszyły prace zespołu ds. Zrównoważonej Produkcji Żywności w Polsce

Organizacja UN Global Compact Network Poland zainaugurowała prace Zespołu ds. Zrównoważonej Produkcji Żywności w ramach programu Climate Positive. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce mającą na celu zrzeszenie i mobilizację podmiotów, które w swojej działalności chcą łączyć cele środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, czyli trzy filary rolnictwa zrównoważonego, w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

– Głównym celem prac Zespołu ds. zrównoważonej produkcji żywności jest nie tylko promocja zrównoważonych praktyk w rolnictwie, ogrodnictwie i przetwórstwie, ale także stworzenie szerokiej debaty  i wyznaczenia konkretnych rozwiązań w obszarze współczesnej produkcji żywności, aby wspólnie zmienić ten sektor zarówno na bardziej przyjazny środowisku naturalnemu, jak i opłacalny dla producentów żywności – podaje UN Global Compact Network Poland. 

Wg. UNGC ok. 40% obecnej światowej populacji utrzymuje się z rolnictwa, które stanowi największe źródło przychodu i miejsc pracy dla ubogich gospodarstw wiejskich. Niestety w wyniku suszy i pustynnienia, co roku tracimy 12 mln hektarów (23 ha na minutę), dzięki którym moglibyśmy otrzymać 20 mln ton zboża. Obecny poziom utraty gruntów ornych jest 30-35 razy większy niż kiedykolwiek w historii.
Dodatkowo, dieta człowieka w 80% oparta jest na produktach roślinnych, dlatego tak ważne jest wypracowanie modelu pracy zrównoważonego rolnictwa.

UNGC zaprasza do kontaktu wszystkie podmioty, które chcą zaangażować się w zrównoważoną rewolucję w branży rolno-spożywczej.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ zrzesza ponad 10 000 członków z całego świata. UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.