Żywiec pod presją

Grupa Żywiec i cała branża piwna mierzy się z ogromną nieprzewidywalnością na rynku. Koszty działalności rosną znacznie szybkiej niż przychody, a wzrost cen nie pokrywa inflacji producenckiej. To z kolei negatywnie wpływa na rentowności biznesu – mówi serwisowi ISBiznes.pl Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec

Rozmawiała Barbara Woźniak

ISBiznes.pl: Jak będzie radzić sobie branża i rynek piwa w kolejnych kwartałach? Jakie wyzwania stoją przed branżą i czy to może jest najtrudniejszy rok od wielu lat dla branży?

Magdalena Brzezińska: Mamy do czynienia z ogromną nieprzewidywalnością na rynku, czego najlepszym przykładem jest aktualny kryzys z dostępnością CO2 wywołany ograniczeniem czy całkowitym zawieszeniem produkcji nawozów (przyp.red. – o kryzysie z dostępnością CO2 piszemy tutaj.)

Niestety, biorąc pod uwagę całe otoczenie makroekonomiczne nastroje konsumentów są na niskim poziomie. Z pewnością ma na to wpływ niepewność w otoczeniu, ale także wysoka inflacja i cykl podwyżek stóp procentowych.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się Grupa Żywiec w tym roku i jak sobie z nimi radzi? 

Z pewnością największym wyzwaniem jest dla nas inflacja a szczególnie nieprzewidywalne i dramatycznie rosnące koszty energii. One pociągają za sobą wzrost w zasadzie w każdym aspekcie działalności oraz zagrożenie dla dostępności surowców w dłuższej perspektywie, co mogliśmy już dostrzec na przykładzie CO2.

To pokazuje jak ważne jest, żeby mimo tych wyzwań kontynuować działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii i dywersyfikacji w tym zakresie.

Ten rok pokazał nam też jeszcze mocniej jak ważne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem, przewidywanie i zarządzanie metoda scenariuszy, aby szybko adaptować się do zmieniających się warunków. Niezwykle ważne jest posiadanie dobrych, długofalowych relacji z dostawcami, bo w przypadku tak trudnych warunków zewnętrznych działając razem można lepiej reagować.

Jak Grupa Żywiec ocenia tegoroczny sezon piwny? Czy lipiec i sierpień będą lepsze niż rok temu? Jak zachowują się w tym roku konsumenci?

Jest jeszcze dla nas trochę za wcześnie, żeby w pełni oszacować tegoroczny sezon piwny. Na podstawie naszych wyników półrocznych możemy powiedzieć, że koszty działalności wciąż rosną znacznie szybkiej niż przychody bo wzrost cen na rynku nie pokrywa inflacji producenckiej. To z kolei negatywnie wpływa na rentowności.

Jeśli chodzi o trendy rynkowe to widzimy dalszy wzrost zainteresowania segmentem piw bezalkoholowych, smakowych oraz lżejszych, mniej goryczkowych lagerów. W naszym portfolio hitem sprzedaży wśród nowości jest Heineken Silver, który jest odpowiedzią na ten trend obok zeszłorocznego hitu Żywiec Jasne Lekkie, które kontynuuje dobre wyniki także w tym roku.

[Przyp.red. – o produkcji piwa wg GUS piszemy tutaj.]

Czy 2023 r. jawi się jako jeszcze trudniejszy niż obecny? Jakie jeszcze wyzwania widać na horyzoncie oprócz tych, z którymi mierzy się grupa w tym roku?

Niestety, bardzo trudno dziś pokusić się o prognozy dotyczące 2023 r. Zwyczajnie mamy do czynienia ze zbyt wieloma zmiennymi, które dziś kształtują warunki rynkowe.

Dziękuję za rozmowę. 

O Grupie Żywiec:

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2021 r. grupa sprzedała 10,97 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Średnie zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec czerwca 2022 r. wynosiło 1715 osób.
W I półr. 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Żywiec sięgnęły 1,91 mld zł wobec 1,74 mld zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 89,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 272,34 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk operacyjny wyniósł 111,83 mln zł wobec 292,37 mln zł.