Citi Handlowy i Żabka na rzecz ESG

Pixabay

Citi Handlowy i Żabka podpisały pierwszą umowę finansową uwzględniającą realizację celów z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Umowa odwołuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych przez Żabkę oraz zwiększenia wartości sprzedaży produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia

W ramach umowy Żabka może wystawiać w Citi Handlowy gwarancje bankowe do kwoty 100 milionów złotych. Jednocześnie bank i spółka zawarły w umowie wskaźniki zrównoważonego rozwoju (KPIs), do realizacji których Żabka będzie dążyć. Określone w umowie cele to całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych o jedną czwartą oraz zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych w sklepach o 70% do 2026 r.

Żabka ma również podwoić sprzedaż produktów marki własnej promujących zrównoważony styl życia do 2025 r. Jeśli spółka nie spełni dwóch lub więcej wskaźników, przekaże dodatkowe, określone w umowie, finansowanie na działania wspierające realizację wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Byłaby to swoista rekompensata za niespełnienie czy też odroczenie w czasie realizacji celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju przez Żabkę.

W Żabce realizujemy kompleksową Strategię Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową. Jest ona realizacją naszej misji i wynika z naszych wartości. Chcemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory milionom klientów. Mamy przy tym świadomość, że nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swoim działaniu, a odpowiedzialność i zaufanie to obecnie najcenniejsze aktywa. Dlatego poważnie podchodzimy do realizacji celów zdefiniowanych w naszej Strategii, a instrumenty finansowe oparte właśnie o cele ESG stanowią dla nas dodatkową motywację, by dążyć do wypełniania naszych zobowiązań. Jesteśmy otwarci i chcemy dalej szukać innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą nam sprostać oczekiwaniom interesariuszy i utrzymać naszą wysoką pozycję rynkową – mówi Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu ds. Finansowych w Żabka Polska.

Strategia Odpowiedzialności Grupy Żabka opiera się na czterech filarach, którymi są: zrównoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja i zielona planeta. Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu firma rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. Jednym z jej celów jest m.in. osiągnięcie do 2025 r. neutralności klimatycznej w ramach operacji własnych. Żabka jest pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią modern convenience w regionie Europy Środkowej, której cele dekarbonizacji zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Przyjęta w tym roku strategia Citi Handlowy integruje cele zrównoważonego rozwoju z naszymi celami biznesowymi. Wspieramy naszych  klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju, a kwestie środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego uwzględniamy w procesach decyzyjnych banku. Mamy również własne cele odnośnie redukcji śladu węglowego, chcielibyśmy do 2023 roku zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 50% i zużywanej energii o 40% w stosunku do 2019. Cieszę się, że razem z Żabką realizujemy strategię społecznej odpowiedzialności. To kolejny krok w naszej wieloletniej współpracy, który wynika z zaangażowania obu firm w troskę o środowisko i potrzeby społeczne, i uwzględniania celów ESG jako nieodzownego elementu naszej działalności – podkreślił Maciej Kropidłowski, wiceprezes Citi Handlowy.

W perspektywie 3-letniej strategii Citi Handlowy zobowiązał się m.in. do udzielenia swoim klientom kwoty 1 mld zł „zielonego finansowania”. Rozwiązania banku w tym zakresie obejmują m.in. doradztwo, finansowanie, zarządzanie ryzykiem i FX, finansowanie dostawców i zielone depozyty. W oparciu o globalne know-how bank dzieli się wiedzą o kluczowych trendach ESG i ich wpływie na modele biznesowe, m.in. organizuje seminaria dla klientów.