PGNiG ma umowę kredytu do 120 mln euro z Industrial and Commercial Bank of China

Warszawa, 23.08.2022 (ISBnews) – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowę kredytową z Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce do kwoty 120 mln euro na okres 12 miesięcy od daty podpisania, podało PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)