Niespodziewana zmiana lidera w rankingu największych eksporterów w Europie

Pixabay

Szwecja wyprzedziła Francję jako największy europejski eksporter energii netto w I poł. 2022 r. – stwierdza raport grupy analityków energii EnAppSys. Przyczyną są francuskie problemy strukturalne elektrowni jądrowych oraz letnia susza

Jak stwierdza raport EnAppSys, szwedzki eksport energii pokazał siłę miksu energetycznego forsowanego w tym kraju – energia w Szwecji pochodzi zarówno z elektrowni jądrowych, wodnych, biopaliw i OZE, zwłaszcza energetyki wiatrowej. W tym ostatnim przypadku podaż energii wiatrowej rośnie wraz ze spadkiem  produkcji energii z ropy naftowej.

Francja, która ma problemy ze starzejącymi się siłowniami jądrowymi, zastąpieniem ich nowymi inwestycjami i zapóźnieniem w inwestowaniu w OZE wskutek tegorocznej suszy i ekstremalnie wysokich temperatur musi obecnie więcej importować niż eksportować. Część elektrowni jądrowych i hydroelektrowni została po prostu wyłączona z powodu bardzo niskiego stanu wody w rzekach m.in. na Rodanie. W efekcie bilans energetyczny I pół. dla Francji pokazuje, że eksport energii z tego kraju spadł o połowę przy znacznym wzroście importu, za to Szwecja w tym samym okresie wyeksportowała ponad 16 terawatogodzin (TWh).

Francja zmieniła się z eksportera netto energii o wartości 21,5 TWh w pierwszej poł. 2021 r. w importera netto o wartości 2,5 TWh w pierwszej poł. 2022 r., ponieważ import podwoił się do 18,9 TWh, a eksport skurczył się do 16,4 TWh. Szwecja wyeksportowała 7 TWh do Finlandii i 4 TWh do Danii w ciągu I pół. i te dwa kierunki stanowiły o większości eksportu jej energii.

Niepodziewanie, jak wynika z danych, drugim co do wielkości eksporterem netto stały się  Niemcy z 15,4 TWh, wielkością dwukrotnie wyższą niż w połowie 2021 r. Jest to efekt reakcji tamtejszej energetyki na zapotrzebowanie importowe z Francji.

„Awans Szwecji na szczyt tabeli eksportowej miał najwięcej wspólnego z przejściem Francji z eksportera netto na początku roku do importera netto w jego połowie” – stwierdza raport EnAppSys. Poza problemami z energetyką jądrową pozycję Francji na rynku energii osłabiły dodatkowo wysokie ceny gazu, spowodowane m.in. wojną gazową – praktycznym wstrzymaniem przez Rosję eksportu gazu do Europy. Dostępność energii jądrowej we Francji wyniosła połowę całkowitej zainstalowanej mocy. Aby zwiększyć dostawy, francuski regulator energetyki jądrowej przedłużył w poniedziałek tymczasowe zwolnienia umożliwiające 5 elektrowniom jądrowym odprowadzanie wody o temperaturze powyżej 40 st. C do rzek. Jak wynika z raportu, niewielkie są szanse by Francja zwiększyła produkcję energii z elektrowni jądrowych, co oznacza iż nie będzie ona w stanie pomóc Niemcom szykującym się na ewentualne racjonowanie energii w zimowych miesiącach szczytowego popytu, jeśli Rosja nadal będzie zmniejszała dostawy gazu.