Bank Pekao: Dlaczego budownictwo wyhamowało w II kwartale?

Pexels

Dane o produkcji budowlano-montażowej za czerwiec są znane od zeszłego tygodnia, ale dopiero wczoraj opublikowano ich szczegółowe rozbicie (w ujęciu kwartalnym)

Co interesującego możemy z nich wyczytać?

  1. Słaby II kwartał można do pewnego stopnia postrzegać jako odreagowanie znakomitego I kw. Po rekordowym wzroście kw/kw przyszedł spadek (o 4,5% kw/kw), wcale nie rekordowy.
  1. Licząc w cenach bieżących, produkcja budowlana wzrosła w I kwartale o 35% r/r, w miesiącach wiosennych zaś o 18% r/r. Warto odnotować, że jej ceny przyspieszyły o ok. 3 pkt. proc. w tym okresie.
  1. Miażdżącą większość tego hamowania można przypisać trzem kategoriom:
    • Budynkom mieszkalnym.
    • Budynkom i budowlom przemysłowym.
    • Infrastrukturze przesyłowej.
  1. Reszta kategorii „wychodzi” na zero, ale można odnotować przyspieszenie w budowach dróg i podwojenie (!) budownictwa handlowego.

Zmiany w produkcji budowlanej są zatem całkiem ciekawe. Wspomniane wyżej budownictwo handlowe (PKOB 1230 – „budynki handlowo-usługowe”) obejmuje galerie handlowe, hale targowe, targowiska, stacje paliw oraz samodzielne sklepy. Byłoby interesującym określenie źródeł tego wystrzału, ale jest to jedyna kategoria obiektów budowlanych, którą można zidentyfikować jako część inwestycji prywatnych, gdzie produkcja przyspieszyła w II kwartale. W inwestycjach publicznych obraz jest niejednoznaczny, po stronie minusów zapiszemy m.in. koleje, po stronie plusów wspomniane drogi.

Nasza wiedza dotycząca pozostałych rodzajów inwestycji jest znacznie bardziej ułomna, ale warto pamiętać, że inwestycje ogółem były w I kwartale dość słabe pomimo bardzo wysokiej dynamiki inwestycji w budynki i budowle. Trudno w obecnych warunkach makroekonomicznych wyobrazić sobie przyspieszenie nakładów w maszyny i urządzenia, dlatego należy naszym zdaniem zakładać, że II kwartał przyniósł dalsze wyhamowanie inwestycji, do ok. 3% r/r.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (% kw/kw)

Źródło: GUS, Pekao Analizy

Dynamika produkcji budowlanej wg kategorii (% r/r)

Źródło: GUS, Pekao Analizy

Zespół Analiz Banku Pekao