Solorz-Żak przegrywa z Greenpeace

Materiały prasowe

ZE PAK, którego właścicielem jest miliarder Solorz-Żak, przegrał w sądzie rozprawę z Greenpeace w sprawie rozbudowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Tomisławice. Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) podtrzymał decyzję nakazującą przygotowania przez spółkę raportu oceny oddziaływania na środowisko. Tymczasem, jak wynika z ustaleń Greenpeace, wydobycie węgla bez wymaganych prawem dokumentów trwa

Funkcjonowanie kopalni odkrywkowej wymaga realizacji szeregu przedsięwzięć polegających między innymi na rozbudowie i eksploatacji infrastruktury koniecznej do odwadniania odkrywki, bez których wydobycie węgla brunatnego jest niemożliwe. W związku z tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, przed wydaniem decyzji środowiskowej na rozbudowę tej infrastruktury, nakazała spółce ZE PAK przygotowanie raportu środowiskowego w obawie o znaczące pogorszenie stanu środowiska. Decyzję tę podtrzymała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

ZE PAK, mimo braku odpowiednich decyzji, już dwa lata temu rozpoczął rozbudowę infrastruktury. Na dodatek na terenach, gdzie  infrastruktura odwadniająca odkrywkę miała być dopiero budowana, w najlepsze trwa wydobycie węgla. Greenpeace złożył w tej sprawie zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz RDOŚ.

– Od początku alarmowaliśmy, że działalność należącego do Zygmunta Solorza-Żaka ZE PAK’u negatywnie wpływa na środowisko, w szczególności na Noteć i ikoniczne jezioro Gopło. Odwodnienie związane z wydobyciem węgla spowodowało znaczne obniżenie się poziomu wody w jeziorach pojezierza gnieźnieńskiego i Noteci. Do tego dochodzi do zanieczyszczenia wody w wyniku zrzutu ścieków kopalnianych z odkrywki. Niestety ZE PAK, pomimo nakazu organów by zbadać wpływ działalności odkrywki na środowisko rozbudowuje inwestycje i kontynuuje wydobycie. Bycie miliarderem nie zwalnia z obowiązku przestrzegania prawa – powiedziała Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace.

W ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki w przedstawionej powyżej sprawie. Oznacza to, że ZE PAK musi przygotować wymagany prawem raport oceny oddziaływania na środowisko. Od decyzji sądu nie można już się odwołać.