PZU nowym właścicielem TFI Energia

PZU sfinalizował umowę nabycia od PGE wszystkich akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia. Dzięki transakcji aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek Grupy PZU wzrosły o blisko 2 mld zł

TFI Energia specjalizuje się w zarządzaniu programami pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE) dla pracowników energetyki. Zarządza obecnie kilkunastoma PPE o łącznych aktywach ok. 500 mln zł. Dla porównania PZU prowadzi programy emerytalne dla ponad 800 przedsiębiorstw – w samym TFI PZU jest ich ponad 500, a wartość zarządzanych aktywów sięga 4 mld zł.

– Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in.  wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80% względem roku 2020. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji. Zakup TFI Energia, które zbudowało relacje z wyjątkową grupą klientów, w połączeniu z naszym doświadczeniem i skalą działalności w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych, daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. 

– Transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r. Sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce, oferujące dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40% energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest także największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce. Grupa PZU to największy konglomerat finansowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, a ich aktywa sięgają blisko 400 mld zł. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego, a w samej Polsce ma blisko 22 mln klientów.