Rada Europejska postanowiła przyznać Ukrainie i Mołdawii status kraju kandydującego do UE