Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.