Szefernaker: Gminy będą mogły przedłużyć wypłatę świadczeń na wsparcie uchodźców