GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający spadły m/m w czerwcu