Grupa K2 rekomenduje wypłatę 8,4 zł dywidendy na akcję