Zarząd Elektrotimu z prezesem Ariuszem Boberem został powołany na kolejną kadencję