Sygnity ma umowę ramową z Ministerstwem Finansów o wartości maksymalnie 77,2 mln zł brutto