Prezydent podpisał nowelę przyznającą farmaceucie status funkcjonariusza publicznego