Kruk: 69% Polaków ograniczyło swoje wydatki w ciągu ostatnich 12 miesięcy