BGK powołał Radę 3W z przewodniczącą B. Daszyńską-Muzyczką