Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali o 1,65 zł dywidendy na akcję za 2021 r.