Rząd przyjął nowele uchwał ws. tarcz finansowych PFR dot. prefinansowania projektów z KPO