Grupa AB wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 40 mln zł