Akcjonariusze VRG zdecydowali wypłacie o 0,17 zł dywidendy na akcję