Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję za 2021 r.