Zarząd LW Bogdanka z prezesem Arturem Wasilem został powołany na nową kadencję