Rząd chce powołać pełnomocnika ds. pozyskiwania finansowania inwestycji wz. obronności